Knekke: LVD PPEB 320/30 CNC styrt kantpresse.

Programvare: CadMan-B.

Knekkeavdelingen består av 3 maskiner hvor hjertet er vår 320 tonns LVD PPEB CNC-styrte knekke. Med denne er vi utstyrt for å kunne utføre komplekse knekkeoperasjoner raskt og effektivt.
Vi benytter oss av Cadman software i programmeringen av knekketjenestene.