VERDIEN LIGGER I FAGFOLK

Service og utleie til offshore & prosessindustrien på Sørlandet.

Vi har en moderne maskinpark og kan tilby blant annet brenning, maskinering, valsing og knekking.

 
Tjenester Kontakt

Vår hovedaktivitet er spesialproduksjon, hvor vi tilbyr tjenester som, maskinering, montasje, vedlikehold og generell service for prosessindustrien.
Oppdrag utføres også innen offshore, levering og montering av stålkonstruksjoner og annet verkstedarbeid som sveising, platearbeid og industrirørlegging.

Tjenester

Utforsk tjenestene våre

Sveisetjenester

Brennetjenester

Maskinering

Knekketjenester

Valsetjenester